Educatie

Naast het renoveren van beide tehuizen wil de werkgroep zich ook meer gaan richting op educatie. De werkgroep wil de focus in Teophana Popova wat gaan verleggen. Het tehuis is inmiddels helemaal gerenoveerd maar er is zeker nog veel behoefte aan educatie. Het is belangrijk dat de kinderen wat leren, meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze een eigen leven kunnen gaan opbouwen. Vanaf 18 jaar is in principe de regel dat ze op eigen benen moeten gaan staan. Deze educatie is geen vervanging van het reguliere onderwijs maar een extra investering in de kinderen. Kinderen uit de tehuizen hebben vaak traumatische ervaringen en komen niet goed mee in het reguliere onderwijs. Ze hebben vaak  al op jonge leeftijd achterstand qua kennis en sociale vaardigheden. Door ze bijles te geven of ze te laten ontwikkelen in een bepaalde richting waar zij geïnteresseerd in zijn is dat positief voor het kind. De werkgroep wil dus een deel van hun financiën inzetten op Bulgaars onderwijzend personeel.

Tijdens de werkvakanties wil de werkgroep binnen het kinderwerk nog meer aandacht besteden aan zelfontplooiing. De Nederlandse jongeren kunnen in die weken nauw samenwerken met de Bulgaarse jongeren. Er kan een programma neergezet worden waarin de Nederlandse jongeren hun werk en opleiding laten zien en waar ze samen met de Bulgaarse jongeren bespreken wat zij zouden willen.