Onze doelstelling...

hulp aan de noodlijdende medemens door woord en daad.

Wat doen wij?

Renovatie

Vanaf 2009 is de werkgroep actief gestart met het opknappen van een weeshuis, ‘Teofano Popova’ in Stara Zagora. In dit tehuis bevonden zich zo’n 35 jongens tussen de 7 en 18 jaar.

Lees meer

Acties

Ben jij benieuwd naar wat wij hebben gedaan of wil jij, als particulier of bedrijf, iets doen voor deze Bulgarije? Heb je andere ideeën? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Educatie

Naast het renoveren van beide tehuizen wil de werkgroep zich ook meer gaan richting op educatie. De werkgroep wil de focus in Teophana Popova wat gaan verleggen.

Lees meer

Doelstellingen Werkgroep Bulgarije

De werkgroep heeft de volgende doelen
  •  Enerzijds het letterlijk uitvoeren van de bijbelse opdracht:

“Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen…”

“En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u; Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

Als hervormde gemeente Aalburg willen wij naar onze Koning luisteren en omzien naar onze naaste.  In 2007 is de werkgroep Bulgarije gevormd. Deze werkgroep ging op zoek naar de naaste die onze hulp hard zou kunnen gebruiken. Als doel stelden wij enerzijds letterlijk die naaste te voeden, kleden en herbergen zoals in het bovengenoemde Bijbelgedeelte.

  • Anderzijds het onder de aandacht brengen en bewust worden van de nood elders

Iedere zondag collecteren we en geven we aan goede doelen. Maar vaak weten we er maar weinig over .  De werkgroep wil de gemeente betrekken bij de nood elders, conform de bijbelse opdracht.  Vooral jongeren zien wij als doelgroep, namelijk jongeren uit ons rijke landje motiveren om kansarme jongeren elders te helpen. Naast dat we denken dat jongeren veel voor andere jongeren kunnen betekenen, hopen we dat onze eigen jongeren meer betrokken raken op ons eigen gemeente-zijn, hun eigen horizon verbreden / zaken in een ander perspectief gaan zien en aangemoedigd worden om de Heer van de Kerk te dienen.

Kortom: hulp aan de noodlijdende medemens door woord en daad.

 

WE HEBBEN UW HULP NODIG

Werkgroep Bulgarije is financieel afhankelijk van eigen inkomsten en giften. Om de tehuizen op te knappen en de kinderen educatie te kunnen bieden is veel geld nodig.

Wil jij meehelpen aan een goede toekomst voor de kinderen en het bestaan van de tehuizen? Wil jij delen, deel dan je rijkdom. Er zijn een aantal mogelijkheden hoe jij dat kunt doen…

Steun ons